Lokale leertrajecten

Via de betrokken partnerorganisaties geven professionals samen met getrainde vrijwilligers vorm aan de groepstraining. Deelnemers oefenen tijdens de lessen met lezen, schrijven, rekenen en werken op de computer.

Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om een volgende stap te verkennen. Zij kunnen bijvoorbeeld oefenen om aan de slag te gaan met solliciteren. Daarnaast worden de vrouwen getraind in het vergroten van zelfstandigheid. De deelnemers werken met papieren lesmaterialen en met online lesmateriaal via deze site.

Bijeenkomsten vinden vaak plaats op een locatie bij een partnerorganisatie, zoals een welzijnsorganisatie, bibliotheek of op een roc. Naast de groepsbijeenkomsten kunnen de deelnemers ook een-op-een-begeleiding krijgen van een vrijwilliger.

Rol van vrijwilligers

Vrijwilligers begeleiden deelnemers in een groep of een-op-een. De vrijwilliger wordt hierbij begeleid door een professional. De lesmaterialen die speciaal voor de aanpak zijn ontwikkeld, zijn zo gemaakt dat vrijwilligers er goed mee kunnen werken. Bij aanvang van hun inzet volgen de vrijwilligers een training bijĀ een vrijwilligersorganisatie. Hierin leren zij hoe zij een deelnemer begeleiden. Daarnaast volgen zij een extra verdiepingsmodule die gericht is op de activerende rol die een vrijwilliger binnen de aanpak heeft.