Over EVA

EVA is een aanpak om vrouwen met lage basisvaardigheden te motiveren een opleiding te gaan volgen of (vrijwilligers-) werk te zoeken. Stichting Lezen & Schrijven werkt hierbij samen met lokale en nationale partners. Lokale partners organiseren leertrajecten voor vrouwen. Dit kunnen groepsbijeenkomsten zijn of individuele begeleiding. Op het platform evaenik.nl kunnen de vrouwen zowel in de groepsbijeenkomsten als zelfstandig online oefenen met vaardigheden. Het platform bevat oefeningen van zowel Stichting Lezen & Schrijven als nationale partners.

Zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid

Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Van de laagopgeleide vrouwen is 73% economisch niet zelfstandig. Bij laagopgeleide mannen is dit 41% (bron: SCP, 2017). De stap naar economische zelfstandigheid is juist voor deze laagopgeleide vrouwen groot, omdat zij hier vaak niet genoeg taal- en rekenvaardigheden voor hebben. Daarom investeert het ministerie van OCW in deze pilot. Door hun vaardigheden te verbeteren, kunnen vrouwen makkelijker aan de slag met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding en kunnen ze makkelijker meedoen in de maatschappij.

Ambities

De aanpak EVA focust op vrouwen die de ambitie hebben aan de slag te gaan met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Zij willen daarvoor vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden verbeteren. De aanpak is er ook voor vrouwen die hun toekomstmogelijkheden willen verkennen. De aanpak is zowel geschikt voor vrouwen met Nederlands als moedertaal (NT1) als voor vrouwen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2). Voorwaarde is dat zij aanspreekbaar zijn in het Nederlands en dus niveau 1F of A2 hebben.

Online oefenen en groepsbijeenkomsten

Iedereen kan via dit platform oefenen. Ook kunnen vrouwen op verschillende plekken terecht voor groepsbijeenkomsten door professionals en vrijwilligers via betrokken partnerorganisaties. Wilt u ook aan de slag met het organiseren van leertrajecten voor vrouwen? Neem dan vrijblijvend contact op met uw lokale contactpersoon van Taal voor het Leven, bel 070 - 302 26 60 of mail naar evaenik@lezenenschrijven.nl. Wij helpen u graag verder!

Meer weten over EVA?

Download hier de factsheet.