Samenwerken

Lokale organisaties spelen een belangrijke rol in het empowermentaanbod. U kunt een lokaal netwerk opbouwen, met daarin organisaties als gemeenten (sociale wijkteams), welzijnsorganisaties, taalaanbieders en vrouwenorganisaties.

Wij faciliteren organisaties onder meer met:

  • handvatten voor de opbouw van een lokaal taalnetwerk;
  • advies voor doorvertaling naar het gemeentelijk beleid;
  • instrumenten (zoals de Taalmeter) voor het vinden van laaggeletterde vrouwen;
  • trainingen voor vrijwilligers;
  • speciaal lesmateriaal voor volwassen deelnemers waar vrijwilligers goed mee kunnen werken;
  • instrumenten voor monitoring van deelnemers;
  • promotiematerialen voor het werven van deelnemers en vrijwilligers. 

Aan de slag met empowerment

Meer weten over het specifieke aanbod voor vrouwen of een adviesgesprek aanvragen? Neem contact op via info@lezenenschrijven.nl, 070 302 26 60 of uw lokale contactpersoon van Taal voor het Leven.

Overzicht Partners