Samenwerken

Lokale organisaties spelen een belangrijke rol in de aanpak EVA. Zij kunnen een lokaal netwerk opbouwen, met daarin organisaties als gemeenten (sociale wijkteams), welzijnsorganisaties, taalaanbieders en vrouwenorganisaties.

Samenwerken

Wij faciliteren deze organisaties onder meer met:

  • handvatten voor de opbouw van een lokaal taalnetwerk
  • advies voor doorvertaling naar het gemeentelijk beleid
  • instrumenten (zoals de Taalmeter) voor het vinden van laaggeletterde vrouwen
  • trainingen voor vrijwilligers
  • speciaal lesmateriaal voor volwassen deelnemers, en specifiek voor vrouwen, waarmee vrijwilligers goed kunnen werken
  • instrumenten voor monitoring van deelnemers
  • promotiematerialen voor het werven van deelnemers en vrijwilligers. Er zijn onder andere posters beschikbaar om zelf in te vullen en uit te printen. Deze kunt u hier downloaden.

Taal voor het Leven

De aanpak EVA is een verdieping op het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties die aan de slag willen met de aanpak van laaggeletterdheid. Het programma is een onderdeel van Tel mee met Taal: een driejarig kabinetsprogramma (2016-2018) waarin zowel het voorkomen als het verminderen van laaggeletterdheid centraal staat rond de thema’s gezin, gezondheid en werk. De ministeries van OCW, SZW en VWS werken hierin samen. Taal voor het Leven wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

Overzicht Partners